DỊCH VỤCác dịch vụ gồm :
- Thiết kế khuôn mẫu theo yêu cầu
- Cung cấp màng seal